Cổng Thông tin Global Compact Vietnam

Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (GCNV) là một liên minh của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, trường đại học và các học viện tại Việt Nam...

 • Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (GCNV) là một liên minh của các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, trường đại học và các học viện tại Việt Nam cùng chung tay để thực hiện Trách nhiệm Xã hội tại Việt Nam. Thành viên của GCNV hướng đến những hoạt động bảo vệ quyền con người, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường và ủng hộ chống tham nhũng.

   
  GCNV được thành lập vào năm 2007, là sáng kiến dựa trên mối quan hệ đối tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và  Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UN).
   
  Các hoạt động của GCNV hướng đến mục tiêu hỗ trợ các thành viên của mình thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam.
   
  Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (UNGC) là mạng lưới lớn nhất hoạt động trên các tiêu chí về tính bền vững cho doanh nghiệp, đi đầu trong những sáng kiến được các Giám đốc doanh nghiệp thông qua. UNGC mong muốn kết nối tất cả các hoạt động và chiến lược kinh doanh ở mọi nơi dựa theo 10 nguyên tắc đã được chấp nhận và mang tính toàn cầu về các lĩnh vực Quyền con người, Lao động, Môi trường và Chống tham nhũng.

Dự án liên quan

Về chúng tôi

Với phương châm hoạt động “cả hai cùng thắng”, tư duy tổng thể, hành động cụ thể chúng tôi theo đuổi mục đích phát triển bền vững lâu dài cùng với sự thành công của khách hàng và đối tác

Add: P.B5B, Tầng 8, tòa nhà Westa, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 04 7306 1369
Hotline: 0916 479 903
Email: contact@1vietnam.vn

Facebook

Video Clips

Thư viện ảnh